Groeninspecties

Tuinen van monumentale panden, begraafplaatsen of parken; ook groen heeft monumentale waarde. Groene monumenten hebben regelmatig onderhoud nodig om te voorkomen dat de natuur het heft in eigen handen neemt. Want dan verdwijnen bijzondere lanen, zichtlijnen of vormen. 

Tuin Kasteel Bouvigne Breda

Hoe werkt het?

In vijf stappen komt de wachter tot een inspectierapport.

Stap 1

VOORBEREIDING

De inspectie start al voordat onze monumentenwachter bij u langskomt. Ter voorbereiding op de inspectie gaat hij na of het groen al eerder is geïnspecteerd. Is dit het geval, dan zoekt hij in eerdere inspectierapporten naar aandachtspunten.

Stap 2

VASTLEGGEN HUIDIGE SITUATIE

Laat u voor het eerst uw groene monument inspecteren? Dan legt de monumentenwachter om te beginnen de huidige situatie vast; welke onderdelen zijn er en waar bevinden die zich. 

Stap 3

BEOORDELING MONUMENT

De monumentenwachter controleert de staat van elk onderdeel. Hij inspecteert of de oorspronkelijke bedoeling van uw groene monument zichtbaar is. Zo bekijkt hij of paden begaanbaar zijn, gesnoeide beplanting nog de juiste vorm heeft en of vijvers nog niet zijn dichtgegroeid.

Stap 4

INSPECTIERAPPORT

Na de inspectie beschrijft de monumentenwachter al zijn bevindingen in een inspectierapport. In het rapport ziet u een beoordeling van alle onderdelen van uw groene monument. Als er onderhoud nodig is, beschrijft hij ook op welke termijn dit het beste kan worden uitgevoerd.

Stap 5

VERVOLGINSPECTIE

Laat u uw groene monument na verloop van tijd nogmaals inspecteren? Dan bekijkt de monumentenwachter hoe het groen zich ontwikkelt. Ook na de vervolginspectie ontvangt u een inspectierapport met adviezen. U beslist altijd zelf of u onderhoudswerkzaamheden laat uitvoeren. Monumentenwacht Noord-Brabant denkt hierover graag met u mee.

Afbeelding Interieurinspecties

Tarieven

Voor slechts € 60,- per jaar bent u abonnee van Monumentenwacht Noord-Brabant. U profiteert als abonnee van ons lage uurtarief vanaf € 42,- en daar hoeft u géén BTW over te betalen.

Indien u advies wenst of een inspectie wilt laten uitvoeren van een monument waarvan u geen eigenaar bent, dan gelden aangepaste tarieven (zie tarievenlijst).

Bekijk de tarievenlijst

wandelpad in park

Inspectie aanvragen?

Een inspectie van uw park of tuin aanvragen kan door contact met ons op te nemen.

Neem contact op