Overige publicaties

 

Hierna volgt een overzicht van publicaties van partners uit het erfgoedveld. Veel van deze uitgaven zijn afgestemd op eigenaren en beheerders van monumenten. 

 

Monumentenwacht zorg[t] voor monumenten
Brochure van de hand van restauratiearchitect en medeoprichter van Monumentenwacht Walter Kramer (1937-2010) over de oprichting, de eerste jaren en het belang van de Nederlandse monumentenwachten. Met mooie, oude zwart-witfoto’s.

 

Monumenten onderhouden
Handzaam, ook voor leken goed leesbaar boek, uitgegeven door Monumentenwacht Nederland, dat inzicht geeft in constructies en materialen die veel in monumenten (en oudere gebouwen) voorkomen en in het herkennen en verhelpen van gebreken. Hierbij wordt aangegeven wat eigenaren zelf kunnen doen en wat ze beter aan de vakman kunnen overlaten.

 

Inspectiehandboek
Omvangrijk naslagwerk, dat sinds 1993 in ontwikkeling is. Bevat uitgebreide vaktechnische informatie over constructies en materialen en over het voorkomen, herkennen en herstellen van schade bij historische bouwwerken. Opgezet als handboek voor monumentenwachters, maar ook uitstekend bruikbaar voor gemeenten, architecten, bouwbedrijven en geïnteresseerde particulieren. Voorheen losbladige uitgave op papier, nu beschikbaar op dvd. 

 

Gidsen Techniek

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed brengt tal van interessante publicaties uit, waarover op de website volop informatie is te vinden. In het kader van monumentenwachtactiviteiten zijn vooral de Gidsen Techniek interessant (voorheen bekend als Brochures Techniek). Deze uitgaven geven in 4, 8 of 12 pagina’s een helder inzicht in zeer uiteenlopende aspecten van de instandhouding van monumenten.

 

Publicaties Monumentenwacht Vlaanderen
Monumentenwacht Vlaanderen beschikt over circa twintig onderhoudsbrochures op het gebied van exterieur, interieur en flora en fauna in verband met historische bouwwerken. Deze praktische boekjes zijn te downloaden en eventueel te bestellen via de website van Monumentenwacht Vlaanderen.

 

Gids Monumentaal wonen
Uitgave van het Nationaal Restauratiefonds in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Geeft essentiële informatie over de aanschaf, de restauratie en het behoud van rijksmonumenten en de financiering hiervan. Veelzijdig product met vele verwijzingen, maar: uitsluitend van toepassing op rijksmonumenten.

 

Hierna volgen enkele publicaties die bij elke professionele monumentenzorger bekend zijn en die ook voor geïnteresseerde particulieren van nut kunnen zijn. De uitgaven zijn in principe verkrijgbaar via de (digitale) boekhandel.

 

Bouwkundige termen. Verklarend woordenboek van de westerse architectuur- en bouwhistorie. Haslinghuis, E.J. en H. Janse. Primavera Pers, Leiden, www.primaverapers.nl. ISBN: 978-90-5997-033-5.
Naslagwerk (650 pp) met circa 5800 trefwoorden op het gebied van materialen, technieken, onderdelen van gebouwen, gereedschappen en bouwberoepen. Bevat tevens zwart-wittekeningen en vertalingen van vaktermen.

 

Vademecum historische bouwmaterialen, installaties en infrastructuur

. Bot, P. Uitgeverij Veerhuis, Alphen aan de Maas, www.uitgeverijveerhuis.nl. ISBN 978-90-8730-021-0.
Naslagwerk (800 pp) met informatie over vele historische bouwmaterialen en -producten (tot circa 1950), verluchtigd met vele verrassende foto’s en illustraties.

 

 

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl