Nieuwsarchief

Subsidie energiebesparende maatregelen

Bezitters van een woning dat de status van rijksmonument heeft, kunnen vanaf 1 juni 2017 een tegemoetkoming krijgen voor energiebesparende maatregelen. Minister Bussemaker heeft hiervoor tien miljoen euro vrijgemaakt.
 
Het geld is bedoeld om energiebesparende maatregelen te treffen tijdens de restauratie van een rijksmonumentale woning. Nu is er alleen budget beschikbaar voor de restauratie van deze monumenten. Het is vaak ingewikkeld om historische woningen energiezuiniger te maken. Voor de hand liggende ingrepen zoals dubbelglas of isolatie zijn meestal geen optie. Monumenten hebben vaak een eigen, creatieve aanpak nodig.
 
Uit ervaring blijkt dat een restauratie het beste moment is om energiebesparende maatregelen in monumenten aan te brengen. Dan ligt het dak eraf, wordt de fundering blootgelegd of zijn de muren gestript.
 
Meer informatie hierover kunt u lezen op:

 

do 16 nov 2017

Convenant Van Goghmonumenten in Brabant ondertekend

Vincent van Gogh vond in Brabant, waar hij de helft van zijn leven woonde, inspiratie voor zijn werk. De wereld die Vincent tijdens zijn Brabantse jaren vastlegde in zijn brieven, tekeningen en schilderijen wordt door Stichting Van Gogh Brabant vastgelegd voor het nageslacht. Het doel is om maar liefst 39 Van Gogh Monumenten en het verhaal van Vincent van Gogh te vertellen en te beschermen voor de volgende generaties. 
 
Negen gemeenten, drie erfgoedorganisaties (waaronder Monumentenwacht Noord-Brabant),de provincie Noord-Brabant en de Stichting Van Gogh Brabant hebben daartoe op 30 oktober het Conventant Van Gogh Monumenten ondertekend. Hiermee onderschrijven zij de bijzondere status van de locaties. 
 
De ondertekening van het convenant is onderdeel van de meerjarenaanpak van de provincie waarmee Van Gogh blijvend als icoon aan Brabant verbonden wordt en dat het verhaal van de schilder tastbaar en levend houdt. De partijen die het convenant ondertekenen, spreken zich uit als hoeders van de Van Gogh Monumenten en dragen hiermee bij aan de instandhouding van het waardevolle erfgoed. 
 
Op de website van Van Gogh Brabant vindt u meer informatie over de Van Gogh Monumenten in Brabant http://vangoghbrabant.com/nl
 

do 16 nov 2017

Asbest op je dak… en nu?

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Zo wil de regering asbestdaken per 2024 verbieden. Dit verbod geldt alleen voor asbestmateriaal dat in contact staat met de buitenlucht. Hoe ouder een asbestdak, hoe groter de kans dat asbestvezels vrijkomen. Het is daarom raadzaam om een asbestdak zo snel mogelijk te verwijderen.  
 
Een asbestdak is een dakbedekking dat asbest bevat, zoals bijvoorbeeld vezelcementgolfplaten of vezelcementleien. Asbesthoudende toepassingen aan de binnenkant van gebouwen vallen niet onder dit asbestverbod. Het gaat alleen om asbesthoudende dakbedekking, dus niet om boeidelen, dakgoten, gevelpanelen, pijpen, vinylvloeren en dergelijke. Het is uiteraard wel verstandig om een risico-analyse te laten maken van deze asbesthoudende materialen om inzicht te krijgen in mogelijk gevaar voor de gezondheid. 
 
Alleen als het asbestdak wordt verwijderd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf kunt u een subsidie hiervoor aanvragen. Meer over asbest verwijderen en deze subsidieregeling en de voorwaarden kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/asbestregels.
 
Asbest is voor 1994 in verschillende producten in, op en om gebouwen gebruikt. Alleen met een laboratoriumanalyse kan worden vastgesteld of het materiaal asbest bevat. Meer hierover kunt u lezen in de Asbestwijzer https://www.infomil.nl/onderwerpen/asbest/asbestwegwijzer/
 
       

do 16 nov 2017

Wijziging uurtarief 2018

Het uurtarief voor onze werkzaamheden (inspectie en rapportage) wordt met ingang van 1 januari 2018 met € 1,- verhoogd naar € 29,50 per uur. Onze organisatie is niet BTW plichtig, waardoor er over dit bedrag geen BTW in rekening wordt gebracht. De abonnementskosten worden voor 2018 niet verhoogd. 

do 16 nov 2017

Enkele wintertips voor het behoud van uw monument en uw veiligheid

Veel mensen zijn gewend hun tuin winterklaar te maken. Maar denkt u er ook aan om uw monument winterklaar te maken? Het voorkomt problemen. Doe de wintercheck!
 
1. Indien de schoorsteen wordt gebruikt voor houtkachel of open haard, laat deze minimaal eenmaal per jaar door een erkend schoonsteenveger vegen. Dit vermindert de kans op schoorsteenbrand;
2. Maak goten en platte daken regelmatig vrij van vuil om verstoppingen en hierdoor lekkages te voorkomen. Vergeet hierbij ook de kilgoten, verholen goten, zalinggoten en de goten boven de dakramen niet;
3. Controleer dakbedekkingen op gebreken, b.v. scheefliggende of gebroken dakpannen / leien;
4. Werk beschadigingen aan het buitenschilderwerk tijdig bij;
5. Controleer de druk van cv-installatie. Bij een druk lager dan 1,0 bar schakelt de cv-ketel uit. De druk moet voor de meeste cv-installaties tussen de 1,5 en 2,0 bar zijn. Is de druk lager dan 1,5 bar vul dan de cv-installatie met water bij tot 1,8 bar. Bij een te hoge druk waarschuw uw installateur;
6. Sluit uw buitenkraan tijdig af om bevriezing te voorkomen;
7. Voorkom bevroren sloten door deze in te spuiten met grafietpoeder;
8. Controleer uw buitenverlichting. Vervang kapotte lampen, bij voorkeur met led-lampen. Plaats waar nodig lampen bij. Inbrekers hebben een hekel aan verlichting op plaatsen zichtbaar vanaf de openbare weg;
9. Strooizout kan schadelijk zijn voor het milieu en schade aan uw monument veroorzaken. Indien bestrijding van gladheid noodzakelijk is, gebruik een sneeuwschuiver, scherp zand of dooikorrels. 
 
TIP
 
In de herfst komt er weer veel blad op daken en goten terecht. Om te voorkomen dat bladafval in afvoeren terecht komt worden vaak bolroosters in de goten op de regenwaterafvoeren geplaatst. Deze bolroosters voorkomen verstoppingen in regenwaterafvoeren en riolering door bladafval. Het nadeel is echter dat bolroosters snel vervuilen door ophoping van blad in de goot, waardoor goten verstopt raken en overlopen met vochtschade tot gevolg. Om dit te voorkomen kunnen beter de bolroosters worden verwijderd en onderaan in de regenwaterafvoeren zogenaamde bladscheiders worden geplaatst (zie foto). Door deze bladscheiders wordt het regenwater afgevoerd naar de riolering, maar wordt het bladafval opgevangen in roosters en buiten de regenwaterafvoer geloosd. Onderhoud vindt plaats door in de herfst regelmatig deze roosters van de bladscheiders te reinigen. Het grote voordeel hierbij is dat geen ladders nodig zijn en veilig van de begane grond het blad verwijderd kan worden. Bladscheiders zijn zowel in zink als in koper verkrijgbaar.  
 

do 16 nov 2017

 
Monumentenwacht Noord-Brabant Sparrendaalseweg 5 NL 5262 LR Vught T:0411-643 366 info@mwnb.nl